GAYRİMENKUL MEVZUAT DANIŞMANLIĞI

Bir çok mevzuat ile illişkili olan Gayrimenkul Mevzuatını, sektörün duayeni konumunda olan, akademisyenlik ve uygulamacılığı birlikte yaşamış uzmanlarımız sayesinde yakından takip ederek, gelişmeler ve değişimler doğrultusunda yatırımcılarımızı yönlendiriyoruz.


Faaliyetlerimiz


+ Mülkiyet hakkının incelenmesi ve ilgili haklar doğrultusunda danışmanlık,
+ Tapu işlemlerine yönelik danışmanlık,
+ Tam/Sınai hakların araştırılması ve danışmanlık,
+ Özelleştirme, kamulaştırma gibi durumlarda gayrimenkulün mevzuatı ile ilgili danışmanlık,
+ İmar mevzuatı hakkında danışmanlık,
+ Miras hukuku hakkında danışmanlık,
+ Yapı denetimi, iskân, kadastrosal bilgiler ile ilgili danışmanlık,
+ Gayrimenkullerin kiralanması hakkında hukuksal danışmanlık,
+ Şirketlerde birleşme, devir, tasfiye, iflas, konkardato, ortağın ortaklıktan ayrılması gibi durumlarda gayrimenkullerin durumu hakkında danışmanlık.