KENTSEL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Kentsel Dönüşüm, genel anlamda, kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçleri ifade etmektedir. Kentsel dönüşüm, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür.


Bu doğrultuda, Bumerang Global olarak, doğal afet risklerinin en aza indirgenmesi, ekonomik ömrünü doldurmuş yapılarda modern yaşamın gerektirdiği tüm nitelikler ve donatıların sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm sürecinde uzman kadromuzla hizmet vermekteyiz.


Faaliyetlerimiz

+ Mevcut-Yasal durum analizi ve değer tespit raporlarının hazırlanması,
+ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nce talep edilen arsa payının satışına yönelik değerleme raporunun hazırlanması,
+ Boş hale gelecek parselin kullanım alternatiflerinin belirlenerek, imar durumuna göre en etkin ve en verimli kullanım analizi,
+ Müteahhidin hak sahiplerine tekliflerinin analizi ve yorumlanması,
+ Şerefiyelendirme çalışması,
+ Hayata geçecek olan yeni projede hak sahiplerine ait dairelerin konum tespiti,
+ Kat irtifakı kurulumu aşamasında hakkaniyetsiz olarak dağıtılmış arsa paylarının değer, kullanım alanı ve şerefiye kriterlerine göre yeniden düzenlenmesi,
+ Uzlaşma paylaşım modellerinin geliştirilmesi,
+ Proje geleceğine yönelik projeksiyon analizleri.